Titel

Vokaler - fonemer og ord

Forfatter

Dorthe Sommer Petersen

Beskrivelse

Hvordan udtales vokaler korrekt i det danske sprog? Mange ord indeholder vokaler som ikke umiddelbart udtales, som det kunne forventes. Ordet “elsker” starter eksempelvis med et “e”, men udtales som “æ”. Hvorfor lyder vokalerne ikke altid som de skrives, og findes der nogle regler eller værktøjer, som kan hjælpe en på vej? Disse spørgsmål og flere skal læseren arbejde med i denne bog. 

Læseren skal selv arbejde med værktøjer som “vokaltrappen” og producere lydfiler og film. Alle besvarelser skal samles i en interaktiv bog om emnet. Der er undervejs fokus på at formidle emnet ved hjælp af lyd, film og at træne læserens mundtlighed. 

Denne bog er udviklet til at kunne anvendes af kursister, som er udfordret i forhold til at kunne læse og skrive dansk korrekt. Bogen kan med fordel bruges i både folkeskolens ældste klasser, i gymnasier, HF og på VUC samt til brugere med dansk som andetsprog.

Emneord: vokaler, fonemer, bagtungelyde, alfabetet, udtale, halslyde, fremmedord,læbefonemer, fortungefonemer

Bogen dækker grammatik herunder ordklassers endelser for grundskolen, hf, gymnasiet, AVU og FVU. 

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion