Titel

Verden kalder - rejse som inspiration

Forfatter

Stefan Lund Nielsen

Beskrivelse

Verden kalder – Rejse som inspiration har et danskfagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Hvorfor kan verden omkring os inspirere? 
Læseren præsenteres for to kanonforfattere, der hver især har arbejdet med inspiration via rejse. Derudover stifter læseren bekendtskab med en journalist, som arbejder, mens han rejser. 

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren arbejder med rejseerfaringer, og får redskaber til at se anderledes på egne rejser.
Bogen indeholder opgaver som fx at analysere skønlitterære tekster og de virkemidler, som særligt udspringer fra rejser. Der arbejdes med filmproduktion, interviews og poesi.

Verden kalder kan anvendes til i fx temaundervisning på flere niveauer i dansk og dansk som andetsprog i folkeskolens ældste klasser, på VUC, i gymnasiet, på hf og på erhvervsuddannelser.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Dansk
Færdigheds - og vidensmål:
Tekstforståelse
Sammenhæng
Fortolkning
Oplevelse og indlevelse
Vurdering
Perspektivering.
Kompetencemål:
Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.
Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer. 

STX, hf og hfe
Dansk A og C
Kernestof: 
Nyhedstekster
Mindst en tekst fra hver af forfatterne: Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg
Tekster fra oplysningstid og romantik
Litteraturteori og litterær metode.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Dansk, niveau E
Kernestof:
Danske fiktionstekster
Sagtekster.

Dansk, niveau D
Kernestof:
Danske episke, lyriske og dramatiske tekster
Journalistiske genrer, trykte og elektroniske.

Dansk som andetsprog, niveau D
Faglige mål:
Kende litterære sammenhænge, for eksempel perioder.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion