Titel

The Troubles - The Conflict in Northern Ireland

Forfatter

Christine Moltrup Weber

Beskrivelse

During a 30 year period, Northern Ireland was divided in two by a raging conflict over the country’s future. This violent conflict, known as “The Troubles”, officially ended with the Good Friday Agreement in 1998. Northern Ireland remains divided however, with Catholic nationalists on one side and Protestant unionists on the other.
Though the roots of the conflict were mainly political, the religious sectarian divide inflamed it even more.
This book revolves around the conflict, the history of Ireland, its relations to the United Kingdom and what the future might hold.
 
Using different tasks and learning styles based around digital products, students will work with how there are always two sides to every story. All four of the language competences will be used; reading, writing, speaking and listening, to further the understanding of what happened, and why.

The book is designed to be used at several levels of English, History and Social Sciences classes, from age 12 through adult education as well as interdisciplinary classes. 
 
You will be working with cultural and social conditions in English-speaking countries, older and newer texts of fiction and nonfiction and communication strategies as well as pronunciation and vocabulary.

Denne bog er henvendt til Grundskolens højeste niveauer, men særligt gymnasiet og HF, dog suppleret med mere komplekse opgaver. Den kan også bruges på AVU, Engelsk, Niveau E og D.

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Engelsk
Færdigheds- og vidensmål:
• Engelsk som adgang til verden.

Kompetencemål:
Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold. 

Stx og hf
Engelsk (A + B)
Kernestof:
Væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.
Historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Engelsk, Niveau E og D
Kernestof:
Præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog.
Udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog.
Anvende en grundviden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.
Genkende og tale om forskelle og ligheder mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion