Titel

The First Australians

Forfatter

Dennis Bertz Thygesen

Beskrivelse

The First Australians er en multi-touch-bog, der omhandler de indfødte australiers historie. I bogen gennemgås væsentlige nedslag både fra tiden før europæernes ankomst til Australien, men beskæftiger sig også med den moderne historie. 
Gennem brug af forskelligt multimedie-materiale opnår kursisterne en forståelse for konflikter i forbindelse med kulturmødet mellem den traditionelle befolkningsgruppe og det moderne Australien.

Opgaverne i bogen lægger op til undersøgelse og refleksion fra kursisternes side, og de vil skulle arbejde med forskellige præsentationstyper i forbindelse med løsning af opgaverne.

The First Australians kan anvendes til i undervisning på flere niveauer i engelsk på VUC, i gymnasiet, på hf og på erhvervsuddannelser.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Engelsk
Færdigheds-og vidensmål:
Interkulturel kontakt.
Kompetencemål:
Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forstå- else af kulturelle og samfundsmæssige forhold. 

Stx
Engelsk C
Kernestof:
Forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner
Læse engelske tekster forståeligt op
Beherske et ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk
Give en sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling på engelsk af et kendt emne
Kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelsksprogede tekster og engelsksproget mediestof, herunder film
Redegøre for det givne materiales placering i forhold til en større sammenhæng
Formulere egne synspunkter og argumenter på engelsk
Anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler.

Engelsk C
Kernestof:
Kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
Forskellige typer nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof, herunder film
Aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.
Udtale og ordforråd.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Engelsk, niveau D
Kernestof:
Væsentlige kultur- og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion