Titel

Thanksgiving - Celebrating a National Holiday

Forfatter

VUC Syd - Christine Weber

Beskrivelse

As an important old American tradition, Thanksgiving gives an insight into American history and culture for foreign English learners.
With themes such as food, football and parades, the book gives the student an understanding of how and why the holiday is celebrated.
 
Within the book, there are creative open tasks, closed questions and word acquisition.
 
This book teaches the history and the culture of Thanksgiving at beginner to intermediate levels, by focusing on building a vocabulary and doing different spoken and written assignments.
 
This book is designed to be used in English and Social Studies classes and includes many tasks using apps so as to create an interactive experience. It can be used from age 12 through adult education classes and in interdisciplinary classes.  

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Engelsk
Færdigheds- og vidensmål:

• Lytning

• Samtale

• Præsentation

• Kommunikationsstrategier

• Læsning

• Kultur og samfund.

Kompetencemål:
Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk.
Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk.
Eleven kan agere i kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold. 

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Engelsk, Niveau G, F, E og D:
Kernestof:

• Forskellige typer tekster

• Viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande

• Brug af kommunikationsstrategier.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion