Titel

Sprogets blomster - danske tillægsord

Forfatter

Dorthe Sommer Petersen

Beskrivelse

Hvad sker der med det talte og skrevne sprog, når tillægsord bruges? Siger eller skriver vi sætningen: ”En kvinde”, får vi ikke meget at vide, men siger eller skriver vi sætningen: ”En smuk, ung og høj kvinde” sker der straks noget med vores indre billeder. Smuk, ung og høj er tillægsord. I denne bog er det tillægsordene, det drejer sig om, og hvad de gør ved sproget. Hvordan identificerer vi et tillægsord? Hvad sker der med tillægsordet, når det bliver gradbøjet? Hvad er forskellen på høj og højere? Disse spørgsmål og mange flere skal læseren undersøge og besvare ud fra eksempler og enkelte definitioner. 

Læseren skal selv producere lydfiler og film. Det hele skal samles i en interaktiv bog om emnet. Der er undervejs fokus på at formidle emnet ved hjælp af lyd og film.

Denne bog er udviklet til at kunne anvendes af læsere, der er udfordret i forhold til dét at kunne læse og skrive dansk korrekt. Den kan med fordel bruges i folkeskolens ældste klasser, på gymnasier, hf og VUC samt til brugere med dansk som andetsprog. 

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion