Titel

Rundt om mig - ord fra hverdagen på dansk

Forfatter

Dorthe Sommer Petersen

Beskrivelse

I denne bog er omdrejningspunktet de ord, vi møder i vores hverdag. Læseren skal arbejde med ordforråd inden for det generelle og personlige område.

I bogen skal læseren arbejde med præsentation, notatteknik, interaktive øvelser, hvor der indgår film og lyd og betydning af hverdagsord. 

Denne bog er udviklet til at kunne anvendes af kursister, der er udfordret i forhold til ordforråd og at kunne tale, læse og skrive dansk korrekt. 
Den kan med fordel bruges i undervisning af dyslektikere, på FVU trin 1 og 2 og Dansk som Andetsprog, niveau Basis.

Bogen dækker nedenstående niveauer:

FVU (Forberedende Voksenundervisning)
Dansk, Trin 1 og 2
Kernestof:

Brug af skriftsprog i hverdagen
Skriftlig fremstilling
Ordkendskab.

AVU (Almen voksenuddannelse)
Dansk som andetsprog, niveau Basis
Kernestof:
Talehandlinger og kommunikation
Sproglig korrekthed
Udtale
Skriftsprog.  

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion