Titel

Lys og skygge - lyse og mørke sider

Forfatter

Jytte Isaksen

Beskrivelse

Lys og skygge skal forstås flertydigt. Læseren bliver indført i de konkrete skygger fra genstande, som er dannet af fx solen eller kunstigt lys. De symbolske skygger i litteraturen som fx i H.C. Andersens ’Skygger’ og ’skygger’ fra hverdagen set gennem non-fiktivt materiale.
 
Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producere, er undersøgende og opsøgende gennem forskellige opgavetyper med baggrund i bogens anvisninger og eksempler.
Bogen indeholder opgaver, som fx øvelser med skyggeeffekter, fortolkning af symbolikken, finde eksempler på skyggetilværelser i non-fiktivt materiale, lave video og til sidst lave en præsentation indeholdende både billeder og tekst.
Læseren kan tilegne sig en grundlæggende kompetence om skygger konkret og symbolsk.
Indholdet lægger op til forståelse af skygger, skærpe opmærksomheden i forhold til skygger, der er omkring os.
 
’Lys og skygge’ er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, VUC, i tværfaglige forløb i billedkunst og dansk.
 
Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. – 10. Klassetrin)
Billedkunst
Viden- og færdighedsmål:
Billedfremstilling
Billedgenrer.
Kompetencemål:
Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk.
Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer.
 
Dansk
Videns- og færdighedsmål:
Tekstforståelse
Fortolkning
Vurdering.
Kompetencemål:
Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.
Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
 
Stx og hf
Billedkunst C og B
Kernestof:
Praktisk og teoretisk arbejde med billeder på flader, skulpturer og installationer samt arkitektur.
 
Dansk A
Kernestof:
Fiktionstekster.
 
Almen voksenuddannelse (AVU)
Dansk, niveau E og D
Kernestof
Analysebegreber.
 
Dansk som andetsprog, niveau F, E og D
Kernestof:
Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering.
  
Billedkunst
Kernestof:
Viden om billedsproglige virkemidler, herunder farver, lys og skygge, komposition, perspektiv og rum.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion