Titel

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion

Forfatter

Stefan Lund Nielsen

Beskrivelse

Lag af virkelighed – fakta- eller fiktionskoder. I bogen stilles spørgsmålet: Hvad er virkelighed i billeder? 
Læseren præsenteres for fakta- og fiktionskoder. Derudover stifter læseren bekendtskab med, hvordan forskellige fiktionskoder fungerer i forhold til billeder. 

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren på egen hånd arbejder med billeder og prøver at anvende fiktionskoder på billeder.
Bogen indeholder opgaver som fx at beskære billeder, matche billeder med forskelligt perspektiv med faglige begreber og lave en fotobog, hvor fiktionskoder anvendes på billeder.

Lag af virkelighed kan anvendes til i fx temaundervisning på flere niveauer i dansk og dansk som andetsprog i folkeskolens ældste klasser, på VUC, i gymnasiet, på hf og på erhvervsuddannelser.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Dansk
Færdigheds- og vidensmål:
Tekstforståelse.
Kompetencemål:
Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres konteks. 

STX, hf og hfe
Dansk A og C
Kernestof:
Fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Dansk, niveau G
Kernestof:
De overordnede teksttyper, sagtekster og fiktionstekster
Visuelle og auditive kommunikationsformer.
Dansk, niveau F
Kernestof:
Visuelle og auditive kommunikationsformer.
Dansk, niveau E
Kernestof:
Mundtlige og skriftlige genrer og udtryksformer
Visuelle og auditive kommunikationsformer.
Dansk, niveau D
Kernestof:
Mundtlige og skriftlige genrer og udtryksformer
Visuelle og auditive kommunikationsformer.

DSA, niveau E
Kernestof:
Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering af tekster.
DSA, niveau D
Kernestof:
Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering af tekster samt sproglig karakteristik af tekster.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion