Titel

Lånte fjer

Forfatter

Jytte Isaksen

Beskrivelse

Lånte fjer refererer til at låne noget andre steder fra. Når to genrer blandes får man en  ny genre. Tager man f.eks. formen fra en madopskrift og blander den med indholdet fra et kærlighedsdigt har man en ny genre - en hybrid. Bogen Lånte Fjer er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i dansk i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier, på hf og VUC, eller i tværfaglige forløb. Gennem arbejdet med bogen skal læseren opnå en forståelse for genrebegrebet og hvad det betyder, når man blander forskellige genrer - fra fabler, poesi og montager til opskrifter og indlægssedler. Opgaverne i bogen lægger op til at læseren producerer sin egen viden ved at eksperimentere med forskellige genreformer og derigennem skaber nye genrer. I en af opgaverne skal læseren krydse et maleri af Salvador Dali med tal og grafer, i en anden skal en af Æsops fabler laves om til en tegneserie ved hjælp af appen Strip Design. Resultatet af denne eksperimenteren med forskellige genre samles i sidste ende i læserens egen billedcollage i Explain Everything.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion