Titel

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Forfatter

Gregory Joseph Barnes

Beskrivelse

Har du nogensinde undret dig over, hvad det er, der får en karakter i en film til at fremstå så ond? Det har måske noget at gøre med, hvordan karakteren er filmet, hvordan lyssætningen og lydene er brugt i forbindelse med karakteren. I denne bog introduceres de grundlæggende teknikker til produktion af kortfilm. Hvis du har en lille instruktør i maven, er dette bogen for dig.

Bogen introducerer modeller og begreber, som er relevante i forhold til analyse af kortfilm. Bogen kan anvendes i danskundervisningen på såvel AVU, Dansk C og Dansk A. 
 
Arbejdsmetoder: Individuelt arbejde med tekster og præsentationer, og arbejde med apps i forhold til analyse og produktion af kortfilm. Gruppe arbejde med apps i forhold til produktion af kortfilm.
 
Målgruppe: Kursister på AVU, danskC og Dansk A samt alle andre der kunne være interesserede i at lære mere om kortfilm.

Dansk C og Dansk A

Dansk C
3.3. It
Der lægges vægt på inddragelse af it i undervisningen i forbindelse med:
– skriveundervisningen og arbejdet med præsentationsstøttede mundtlige oplæg
– informationssøgning
– arbejdet med tekster, som ikke foreligger i trykt form.

Dansk A
Det mediemæssige stofområde
Det mediemæssige stofområde har som sit genstandsfelt medietekster i trykte såvel som elektroniske medier, herunder aviser, radio, tv, film, websites og interaktive medier.
I stofområdet indgår:
– nyhedstekster
– dokumentartekster
– fiktionstekster
– visuelle udtryksformer
– et værk i form af et større afrundet medieprodukt.

Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion