Titel

Kend endelserne - Tre ordklasser i dansk grammatik

Forfatter

VUC Syd - Susanne Bach

Beskrivelse

I dag kommunikerer vi meget på skrift og mest af alt digitalt. Vi sender emails, SMS’er og bruger sociale medier til at poste nyheder. Det stiller nogle krav til vores måde at kommunikere på skrift på. 
Gennem arbejdet med bogen kommer læseren til at arbejde med ordenes endelser, de forskellige ordklasser m.m. 

Læseren kommer til at udarbejde et projekt ved hjælp af appen Explain Everything, og i dette projekt samles alle de opgaver, der arbejdes med gennem bogen: omskrivning af tekst fra talesprog til skriftsprog, opstille regler for, hvilke endelser, der bruges hvornår, koble billeder med sætninger og meget mere. 

Denne bog er udviklet til at kunne anvendes af elever, der er udfordret i forhold til dét at kunne skrive korrekt, og den kan med fordel bruges i både folkeskolens ældste klasser og i gymnasier, HF og på VUCere

Bogen dækker grammatik herunder ordklassers endelser for grundskolen, hf, gymnasiet, AVU og FVU.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion