Titel

Gør sproget rigere - justering og finpudsning

Forfatter

Jytte Isaksen

Beskrivelse

Udgangspunktet er den tredelte sprogpyramide, hvor sproget behandles på tekst-, sætnings- og ordniveau. Pyramiden bruges som redskab i redigeringsfasen til at kvalificere sproget og gøre det rigere og mere interessant at læse.
 
Læseren bliver indført i nogle redskaber, man kan gøre brug af for at skabe helhed, hvordan sætningerne gøres varierede, præcise og giver sammenhæng. På ordniveau arbejdes der med at præcisere og tviste ordvalget.
 
Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden gennem forskellige opgavetyper.
 
Bogen indeholder opgaver som at undersøge, sammenholde, formulere, søge og beskrive.
 
’Gør sproget rigere’ er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i dansk og i fag med skriftlig aflevering i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, VUC, på erhvervsuddannelser, sprogskoler eller SOSU.
 
Bogen dækker nedenstående niveauer:
 
Grundskolen (8. – 10. Klassetrin)
Dansk
Færdigheds- og vidensmål:
Korrektur
Sproglig bevidsthed
Kompetencemål:
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Stx og hf
Dansk A
Kernestof:
Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik.
 
Almen Voksenuddannelse (AVU)
Dansk, niveau G
Kernestof:
Sproglig korrekthed og variation
Skriveprocessen.
 
Dansk, niveau F
Kernestof:
Sprog og stil
Skriveprocessen.
 
Dansk, niveau E
Kernestof:
Begreber og metoder af betydning for skriveproces, skriftlige produkter og mundtlige oplæg
Grammatik og sprogrigtighed.
 
Dansk, niveau D
Kernestof:
Begreber og metoder af betydning for skriveproces, skriftlige produkter og mundtlige oplæg
Grammatik og sprogrigtighed.
 
Dansk som andetsprog, niveau G
Kernestof:
Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i tale og skrift.
 
Dansk som andetsprog, niveau D
Kernestof:
Genreskrivning, sprogbrug, stil, retskrivning, grammatik og syntaks.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion