Titel

Form og bøj handlinger - tæt på udsagnsord

Forfatter

Dorthe Sommer Petersen

Beskrivelse

I “Form og bøj handlinger” er omdrejningspunktet udsagnsord, men det er ikke en traditionel bog om grammatik, hvor læseren bliver præsenteret for reglerne, tværtimod.

I bogen skal læseren ud fra tre teksttyper undersøge, hvordan udsagnsordene bruges i den enkelte teksttype. Ud fra den viden læseren tilegner sig gennem arbejdet med bogen, opstiller læseren sine egne regler for korrekte brug af udsagnsord. 
Derudover skal læseren gennem hele bogen arbejde med præsentationer, interaktive øvelser, hvor der indgår lyd, film og selvproducerende tekster.

Denne bog er udviklet til at kunne anvendes af kursister, der er udfordret i forhold til at kunne læse og skrive dansk korrekt. Den kan med fordel bruges i undervisning af dyslektikere, FVU trin 1 & 2, Dansk, niveau Basis og G, Dansk som Andetsprog, niveau Basis og G.

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Dansk
Færdigheds- og vidensmål:
Sproglig bevidsthed.
Kompetencemål:
Eleven har viden om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner. 

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Dansk Basis, G 
Kernestof:

Sprogforståelse
Sproglig bevidsthed
Sproglig korrekthed
Informerende genre
Komposition og sammenhæng.

Dansk som andetsprog, Basis, G
Kernestof:
Sprogforståelse
Sproglig bevidsthed
Sproglig korrekthed
Informerende genre
Komposition og sammenhæng.

FVU, Trin 1 og 2
Færdigheder:
Skrivning, grammatik.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion