Titel

Fairtrade - markedsføring og virkemidler

Forfatter

Jytte Isaksen

Beskrivelse

Fairtrade – Markedsføring og virkemidler har et danskfagligt fokus. Bogen stiller spørgsmålet: Hvilke virkemidler anvendes i markedsføring af Fairtrade?
Læseren præsenteres for holdninger, initiativer, dokumentation og værdier i forbindelse med Fairtrade, som belyses gennem videoer om udviklingsprojekter i Ghana, idéen med Fairtrade Mærket og synspunkter og argumenter med baggrund i udtalelser fra politikere.
 
Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden om Fairtrade.
Bogen indeholder opgaver som fx at analysere synspunkter, argumenter og virkemidler, analysere en hjemmeside, skrive læserbreve og blogindlæg, besvare spørgsmål i den varme stol og lave voxpop, interview og en kampagne.
 
Fairtrade kan anvendes til i fx temaundervisning på flere niveauer i dansk, dansk som andetsprog i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, på erhvervsuddannelser, sprogskoler eller SOSU.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion