Titel

Brug tegnene - tegnsætning i dansk

Forfatter

Susanne Bach

Beskrivelse

Komma kan redde liv! Man skulle ikke tro det, men af og til kan det have fatale følger, hvis man glemmer det lille tegn. Se blot på Hænges, ej benådes - og - Hænges ej, benådes. 
Vi bruger tegn i tekster for at sikre, at vi ikke bliver misforstået. 
Bogen sætter fokus på komma, kolon, semikolon, tankestreg m.fl., og læseren kommer til at løse opgave gennem bogen, som gør, at det i sidste ende er muligt at opstille egne regler for hvornår og hvorfor tegnene bruges. 

I en af opgaverne i bogen skal læseren oprette sin egen bog i Book Creator med det formål at vise fotoeksempler på de tegn, man kommer omkring i hverdagen - i en anden opgave skal der arbejdes med emojis og hvordan de kan bruges til at fortælle en historie.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i dansk og andet- og fremmedsprogsfag, primært i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC. Men rigtig mange kunne have stor gavn af at arbejde med bogen for at blive lidt mere sikker i forhold til, hvordan vi bruger tegn i tekster. 

Bogen dækker grammatik herunder tegnsætning for grundskolen, hf, gymnasiet, AVU og FVU.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion