Titel

Brikkerne falder på plads - artikelskrivning

Forfatter

Stefan Lund Nielsen

Beskrivelse

Brikkerne falder på plads - Artikelskrivning. I bogen stilles spørgsmålet: Hvordan skriver man en artikel?
Læseren præsenteres for interviews og opgaver, som gradvist introducerer til artikelskrivning. Derudover stifter læseren bekendtskab med en journalist, som fortæller om sit arbejde med en specifik artikel. 

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren gradvist introduceres for elementerne, der udgør en artikel.
Bogen indeholder opgaver som fx at skrive en rubrik og en manchet. Der arbejdes med filmproduktion, interviews og tekstproduktion.

Brikkerne falder på plads kan anvendes til i fx temaundervisning på flere niveauer i dansk og dansk som andetsprog i folkeskolens ældste klasser, på VUC, i gymnasiet, på hf og på erhvervsuddannelser.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Dansk
Viden- og færdighedsmål:
Fremstilling.
Kompetencemål:
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. 

STX, hf og hfe
Dansk A og C
Kernestof:
Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed
Forløb om skriftlighed
Mundtlige oplæg og tekstproduktion.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Dansk, niveau E
Kernestof:
Begreber og metoder af betydning for skriveproces, skriftlige produkter
Sagtekster.
Dansk, niveau D
Kernestof:
Begreber og metoder af betydning for skriveproces, skriftlige produkter
Journalistiske genrer, trykte og elektroniske.

Dansk som andetsprog, niveau F
Kernestof:
Skrevne teksters opbygning, sammenhæng og disponering samt sprogbrug og stil.

Dansk som andetsprog, niveau D
Kernestof:
Genreskrivning, sprogbrug, stil, retskrivning, grammatik og syntaks.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion