Titel

Bid og slag - indledninger og afslutninger

Forfatter

Jytte Isaksen

Beskrivelse

Bogen stiller spørgsmålet: Hvad kendetegner en indledning og en afslutning?
Bid refererer til, hvordan en indledning kan bide sig fast i modtageren og slag til, at produktet kan sluttes af med fx en pointe.

Læseren bliver indført i kendetegnene for indledninger og afslutninger inden for fiktion og non-fiktion, i fortællegreb som fx in medias res, ab ovo, citater, fakta eller en provokerende udtalelse, fortællegreb for slutninger med enten lukkede eller åbne slutninger, et paradoks, konsekvenser eller perspektivering.


Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden om indledninger og afslutninger gennem forskellige opgavetyper.

Bogen indeholder opgaver som fx at reflektere, skrive indledninger til en grafisk model, en jobannonce og et billede, sammenholde indledninger, skrive anslag til videoer, søge efter forskellige anslag på nettet, producere videoer med bestemte anslag og producere slutninger med forskellige fortællegreb.


Bid og slag er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i dansk og i fag med skriftlig aflevering i folkeskolens ældste klasser, VUC, på erhvervsuddannelser, sprogskoler eller SOSU.


Emneord: VUC Syd - indledning, afslutning, in medias res, ab ovo, fortællegreb, anslag, åben indledning, lukket indledning, ramme, optakt, citat, konkret eksempel, provokerende udtalelse, konkret beskrivelse, udtoning, konklusion, pointe, rammende replik, ordsprog, perspektivering, sprogligt billede.


Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Dansk
Færdigheds- og vidensmål:
• Forberedelse
Kompetencemål:
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Dansk, Niveau Basis, G og F
Kernestof:
• Komposition og sammenhæng
• Skriveprocessen.

Dansk, Niveau D
Kernestof:
Begreber og metoder af betydning for skriveproces, skriftlige produkter og mundtlige oplæg.

Dansk som andetsprog, Niveau Basis, G
Kernestof:
Skriftsprog, herunder komposition, sammenhæng og modtagerbevidsthed.

Dansk som andetsprog, Niveau F
Kernestof:
Skrevne teksters opbygning, sammenhæng og disponering samt sprogbrug og stil.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion