Titel

Bag facaden - portrættets genrer

Forfatter

Jytte Isaksen & VUC Syd

Beskrivelse

I bogen Bag facaden stilles spørgsmålet: Hvad er et portræt?
Læseren bliver indført i fire portrætgenrer – det trykte, det billedlige, det elektroniske og det digitale portræt. Hver af de fire genrer præsenteres for sig. Afslutningsvis arbejdes der med det multimodale portræt.
Indholdet suppleres med videoer, hvor blandt andet fagpersoner fortæller om portrætter.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producere, er undersøgende og opsøgende gennem forskellige opgavetyper med baggrund i bogens mange anvisninger og eksempler. 

Bogen indeholder opgaver som fx lave film, interview, storyboard, arbejde med kilder og analyse. 
Læseren kan tilegne sig genrekompetence inden for det trykte, billedlige, elektroniske og digitale portræt. 
Indholdet lægger op til genrekendskab inden for et bestemt emne – portrættet – udviklingen inden for portrætgenren - fra det formelle maleri til det uformelle fotografiske selvportræt, fra den formelle biografi, som indgik i historien og litteraturen til det multimodale videoportræt og profiler på de sociale medier, portrættets mangfoldighed og forskellige stilarter, forståelse af det billedemæssige formsprog, skærpelse af opmærksomheden i forhold til forskellige genrer, kunne analysere, vurdere og udtrykke karakteristika for genrerne og deres formål.

Bag facaden er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, VUC, på erhvervsuddannelser, sprogskoler, SOSU i tværfaglige forløb samt i billedkunst.

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Dansk
Færdigheds- og vidensmål:
Undersøgelse
Fortolkning
Vurdering
Perspektivering
Kompetencemål:
Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 

Stx, hf
Billedkunst (C)
Kernestof
Udvalgte værker og tekster herom med følgende spredning: 1) før ca. 1750, 2) efter ca. 1750 samt 3) kunst fra de seneste fem år, herunder global samtidskunst. Inden for disse perioder vælges værker fra tre kategorier: a) billeder på flader, b) skulpturer og installationer samt c) arkitektur.

Billedkunst (B)
Kernestof:
Udvalgte værker og tekster herom med følgende spredning og fordeling: a) værker fra før ca. 1400 og b) værker fra ca. 1400-1750 indgår hver med vægt én, og c) værker fra efter ca. 1750 samt d) værker fra de seneste fem år, herunder global og international samtidskunst.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Dansk, niveau E og D
Kernestof:
Mundtlige og skriftlige genrer og udtryksformer.

Dansk som andetsprog, niveau Basis
Kernestof:
Genrer, person- og miljøkarakteristik og tema i lette fiktive og nonfiktive tekster.

Dansk som andetsprog, niveau D
Kernestof:
Genreskrivning

Billedkunst, niveau D
Kernestof:
Viden om billedsproglige virkemidler, herunder farver, lys og skygge, komposition, perspektiv og rum.
Karakterisering af udvalgte kunsthistoriske perioder, herunder skal samtidskunst indgå.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion