Sprog

Kortfilm - Fra idé til færdigt produkt

Fußball ist unser Leben - Deutsche Identität

Nie ohne sie - immer mit ihnen

Lag af virkelighed - fakta eller fiktion

Andere Länder, andere Sitten - Höflichkeit lohnt sich

Verden kalder - rejse som inspiration

Brikkerne falder på plads - artikelskrivning

Short Films - From Idea to Finished Product through Analysis

The Seven Deadly Sins - Vices and Virtues

Brikkerne falder på plads - artikelskrivning

The First Australians

Styr på teksterne - faglig læsning

Generation Y - Who Are the Millennials?

The White Man’s Burden - What is the British Legacy?

Lys og skygge - lyse og mørke sider

Gør sproget rigere - justering og finpudsning

Form og bøj handlinger - tæt på udsagnsord

Undgå fejl - typiske skriftlige fejl

Rundt om mig - ord fra hverdagen på dansk

Bag facaden - portrættets genrer

Værker - i gang med værker i dansk

Forms of Appeal - Rhetorical Techniques

The Troubles - The Conflict in Northern Ireland

Egennavn eller fællesnavn?

Der var engang - eventyr & genretræk

Thanksgiving - Celebrating a National Holiday

Fantasy - Magic and Other Elements of the Fantasy Genre

The Seven Deadly Sins - Vices and Virtues

Hidden Messages

Cracking the Code

Psychopaths in Literature

Going Into the Wild - A Grand Adventure

The Climate Debate - Rhetoric and Forms of Appeal

Sammen eller hver for sig

Present Perfect

Phrasal Verbs

You Have It in You

Irregular Verbs

Make or Do

The Climate Debate - Rhetoric and Forms of Appeal

Fairtrade - markedsføring og virkemidler

Lyrik - en litterær genre

Ting og tanker - Danske navneord

Kodeskift - sociale og kulturelle sprogmiljøer

Guy Fawkes - The Gunpowder Plot

Bogstaveligt talt? - Faste vendinger i sproget

Sprogets blomster - danske tillægsord

Ausdruck mit Nachdruck - Die Poesie der Stadt vom Expressionismus bis heute

Ord, der summer - danske biord

Bid og slag - indledninger og afslutninger

Appelformer - retoriske virkemidler

Det perfekte forhold - danske forholdsord

Drilske udsagnsord - udsagnsord, som forveksles på dansk

Deine Stadt - Meine Stadt

Ord, der krydser grænser - stavning

Ord, der krydser grænser

Fantasy

De syv dødssynder - laster og dyder

Brug tegnene - tegnsætning i dansk

Konsonanter

Psykopater i litteraturen

Tomme pladser - ledetråde og spor

Dine medier

English Stress Patterns

Vokaler - fonemer og ord

Tatort

Kend endelserne - Tre ordklasser i dansk grammatik

Kend koden

Borrowed Feathers

Your Media

Lånte fjer

400 Years

The Yukon Experience