Titel

Vand og liv

Forfatter

Martin W. Nørgaard

Beskrivelse

Hvorfor er liv afhængig af vand. Hvor kommer liv og energi fra? Hvilke egenskaber har vand, og hvordan indgår det i biologiske organismer. Disse spørgsmål besvarer den interaktive bog Vand og liv - kemiske reaktioner med vand.
Bogen behandler vigtige processer for livet, hvor vand spiller en rolle. Kemiske reaktioner som fotosyntese og en fuldstændig forbrændingsreaktion vil blive gennemgået sammen med kemiske opgaver som afstemning af et reaktionsskema og mængdeberegning. Der tages emner op som sæbens funktion, cellemembranen og proteiner.

Læseren bliver udfordret på disse spørgsmål og får muligheden for at være aktiv i sin læringsproces ved at skrive, lave animationer og film m.m.

Bogen kan bruges som temabog eller som en del af undervisningen i kemi på fx C-B niveau eller til naturfag på Social- og sundhedsuddannelsen.

Emneord: VUC Syd - kemiske reaktioner, fotosyntese, forbrændingsreaktion, reaktionsskema, mængdeberegning

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (7. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Modellering i naturfag
• Stof og stofkredsløb
• Formidling
• Ordkendskab
• Faglig læsning og skrivning
• Undersøgelser i naturfag.

Kompetencemål:
• Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi.
• Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.
• Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi.

Stx og hfe C-niveau
Kernestof:
• Grundstoffernes periodesystem
• Sammenhængen mellem stoffernes opbygning og henholdsvis tilstandsform og blandbarhed.

Stx B-niveau
Kernestof:
• Grundstoffernes periodesystem
• Kemisk binding i relation til stoffers opbygning, tilstandsform og opløselighedsforhold
• Mængdeberegning i relation til reaktionsskemaer og opløsninger.

Hf - Naturvidenskabelig faggruppe
Fagligt indhold:
• Naturvidenskab i hverdagen
• Sundhed
• Levevilkår
Kernestof kemi:
• Anvendelse af grundstoffernes periodesystem
• Organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning, tilstandsform og blandbarhed
• Kemiske reaktioner
• Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Naturvidenskab - Niveau G, F, E og D (kernestof):
• Stofopbygning
• Kemiske reaktioner.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Chemical Compounds - Elements and Chemical Reactions

Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse

Stomp - musik og bevægelse i idræt

Atomkernens energi - radioaktivitet