Titel

Valuta i bagagen - med dagens kurser

Forfatter

Ann Karina Broholm Kristiansen

Beskrivelse

Hvad er pengene værd i udlandet? Hvad betyder kurs? Hvordan omregner man fra danske kroner til en anden valuta? Hvordan omregner man fra en fremmed valuta til danske kroner? Hvordan beregner man kursen? Hvordan omregner man fra en fremmed valuta til en anden fremmed valuta?

Der arbejdes med at opstille, anvende og omskrive formler i forbindelse med emnet valutaomregning, og der laves budgetter i forhold til rejser.

Opgaverne tager udgangspunkt i en families rejse til London, hvor der inddrages forskellige problemstillinger i forhold til valuta og kurs.

Valuta i bagagen er udviklet til at kunne anvendes på flere niveauer i folkeskolens ældste klasser, på VUC og erhvervsuddannelserne.

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Matematik
Færdigheds- og vidensmål:
• Regnestrategier

• Funktion.

Kompetencemål
• Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. 

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Matematik, niveau Basis
Kernestof:
• De 4 regningsarter inden for de rationale tal.

 
Matematik, niveau G
Kernestof:
• De 4 regningsarter inden for de rationale tal

• Løsning af enkle ligninger.

 
Matematik, niveau F
Kernestof:
• De 4 regningsarter inden for de rationale tal.

 
Matematik, niveau E
Kernestof:
• De 4 regningsarter inden for de rationale tal.

Matematik, niveau D
Kernestof:
• De 4 regningsarter inden for de reelle tal

• Lineære funktioner.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Chemical Compounds - Elements and Chemical Reactions

Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse

Stomp - musik og bevægelse i idræt

Atomkernens energi - radioaktivitet