Titel

Trigonometri - retvinklede trekanter

Forfatter

Ann Karina Broholm Kristiansen

Beskrivelse

Hvor bruges trigonometri i hverdagen? Hvordan kan man beregne sider og vinkler i retvinklede trekanter? Hvad bruger man Pythagoras' læresætning til, og hvordan bruger man den?
I bogen arbejdes med, hvordan man beregner sider og vinkler i retvinklede trekanter. Funktionerne sinus, cosinus og tangens anvendes, og enhedscirklen forklares. Desuden arbejdes med Pythagoras' læresætning.

Opgaverne tager udgangspunkt i beregninger i forhold til gavle og spær. Der er forklarende videoer og illustrationer for at underbygge forståelsen. 

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i matematikundervisningen i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC, eller i tværfaglige forløb eller projekter med matematik.

Emneord: VUC Syd, matematik, geometri, trigonometri, retvinklet trekant, retvinklede trekanter, trekant, vinkel, vinkler, sider, grader, vinkelsum, konstruere, ret vinkel, hypotenuse, katete, Pythagoras, sinus, cosinus, tangens, enhedscirkel

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Matematik
Færdigheds- og vidensmål:
• Geometriske egenskaber og sammenhænge.

Kompetencemål:
• Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. 

STX, hf
Matematik (C og B)
Kernestof:
Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter.

Almen Voksenuddannelse (AVU) 
Matematik, Niveau Basis
Kernestof:
• Geometriske figurer.

 
Matematik, Niveau G
Kernestof:
• Pythagoras’ læresætning.

 
Matematik, Niveau F
Kernestof:
• Trigonometriske beregninger i retvinklede trekanter.

 
Matematik, Niveau D
Kernestof:
• Trigonometriske beregninger i retvinklede trekanter.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Chemical Compounds - Elements and Chemical Reactions

Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse

Stomp - musik og bevægelse i idræt

Atomkernens energi - radioaktivitet