Titel

Tag temperaturen på kaffe - Newtons afkølingslov

Forfatter

Signe Nytoft Drewsen

Beskrivelse

Tag temperaturen på din kaffe – Newtons afkølingslov har et matematik-fagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Hvordan er temperaturen i din kaffe? 
Læseren præsenteres for en hverdagssituation, afkøling af kaffe. Læseren skal udføre forsøg med afkøling af kaffe, indskrive resultater og opstille matematiske modeller. Forsøgene skal belyse betydningen af omgivelsernes temperatur og betydningen af tidspunktet for tilsætning af koldt mælk. 

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egne data til opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af kaffes afkøling.
Bogen indeholder opgaver som alle skal samles i en e-bog. 

Tag temperaturen på din kaffe kan anvendes til i undervisning på flere niveauer i matematik og fysik på VUC, i gymnasiet, på hf og på erhvervsuddannelser.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Matematik
Færdigheds- og vidensmål:
Ligninger
Funktioner.
Kompetencemål:
Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. 

STX, hf og hfe
Matematik C (B og A)
Kernestof:
Ligningsløsning med grafiske metoder og simpel algebraisk manipulation
Formeludtryk til beskrivelse af eksponentielle sammenhænge
Xy-plot af datamateriale.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Matematik, niveau F
Kernestof:
Funktionsbegrebet.
Matematik, niveau E
Funktionsbegrebet
Lineære funktioner, grafisk løsning af to ligninger med to ubekendte.
Matematik, niveau D
Kernestof:
Eksponentialfunktioner.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Chemical Compounds - Elements and Chemical Reactions

Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse

Stomp - musik og bevægelse i idræt

Atomkernens energi - radioaktivitet