Titel

På farten med last - matematik på vejen

Forfatter

Halime Mahmoud Rachid

Beskrivelse

Hvad sker der på farten? Hvordan får lastbilchauffører overblik over deres ruter? Hvordan bruges matematikken til at løse problemstillinger for lastbilchaufførerne på farten? 
Bogen har til formål at vise matematikkens anvendelse i lastbilchaufførens daglige arbejde. Man følger chaufføren Daniel på hans arbejdsdag, hvor han undervejs kommer ud for udfordringer, som læseren skal løse. Fx skal læseren undersøge, om der er plads til alle paller i et lastrum, og vælge og udregne køretiden for en ny rute pga. et trafikuheld. 

De faglige emner, der arbejdes med i bogen, er bl.a. at trække fra, aflæse turseddel og vejkort, arbejde med areal og brøker og bruge formler til beregning af tid. Nogle af fagområderne belyses gennem faglige videoer, mens andre emner undersøges af læseren. 

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i matematikundervisningen i fx FVU trin 1 og 2,  AVU på basis og i tværfaglige forløb eller andre projekter med matematik.

Forberedende voksenundervisning (FVU)
Matematik, trin 1
Mål:
Aflæse, vurdere og sammenligne numeriske data, numre og koder
Sammenligne, ordne og afrunde tal og størrelser
Anslå antal samt afstande, højder, rummål, vægt og tid ud fra en fornemmelse for måleenhederne (cm/m; dl/l; g/kg; sek /min)
Addere, subtrahere, multiplicere og dividere hele tal og decimaltal med benævnelser samt vurdere/kontrollere resultatet med eller uden hjælpemidler
Omsætte mål for længde (cm/m).

Matematik, trin 2
Mål:
Aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål
Måle og beregne arealer og rumfang (præcist og ved overslag).

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Matematik, niveau basis
Kernestof:
De 4 regningsarter inden for de rationale tal
Brøkbegrebet
Regning med enheder
Geometriske figurer.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Chemical Compounds - Elements and Chemical Reactions

Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse

Stomp - musik og bevægelse i idræt

Atomkernens energi - radioaktivitet