Titel

Motion og funktioner - matematiske sammenhænge

Forfatter

Ann Karina Broholm Kristiansen

Beskrivelse

Hvad er matematiske sammenhænge og hvordan bruges de i hverdagen? Med udgangspunkt i cases om motion og træning arbejdes med matematiske sammenhænge og gennem konkrete eksempler arbejdes med brugen af koordinatsystemer, funktionsforskrifter og forskellige typer af matematiske funktioner.

I bogen skal læseren selv være med til at udlede formler og arbejde med forståelsen af funktionsforskrifter og grafer gennem konkrete problemstillinger om motion. Læseren inddrages aktivt i arbejdet og skal bl.a. beregne deres eget kondital, BMI og prisen for at bruge et motionscenter. På den måde skal læseren opnå forståelse for matematiske funktioner og deres anvendelse, med fokus på ligefrem proportionale funktioner, lineære funktioner, og omvendt proportionale funktioner.  

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i matematikundervisningen i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC, eller i tværfaglige forløb eller projekter der vedrører motion, træning og sundhed. 

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Chemical Compounds - Elements and Chemical Reactions

Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse

Stomp - musik og bevægelse i idræt

Atomkernens energi - radioaktivitet