Titel

Mellem himmel og jord - fysikkens verdensbillede

Forfatter

Niels Lindhard Thomsen

Beskrivelse

Mellem himmel og jord – Fysikkens verdensbillede har et fysikfagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Er universet designet eller autogenereret?
Læseren præsenteres for videnskabens bedste bud på verdens skabelse gennem videnskabelige argumenter for big bang-teorien. Dernæst præsenteres læseren for observerbare himmelfænomener, som kan argumentere for en skabende Gud. Bogen bruger virkemidler som videnskabelige fakta, kristendommen og videnskabens syn på hinanden samt personlige holdninger.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren opnår en forståelse af big bang-teorien, kristendommens syn på skabelse samt producerer sin egen viden om verdens skabelse.
Bogen indeholder opgaver som skal få læseren til at forholde sig til big bang-teorien og senere for kristendommens skabelsessyn. Hertil gør bogen brug af forsøg samt beregning. I den afsluttende opgave stilles der skarpt på de 2 skabelsessyn ved brug af videnskabelig argumentation imod religion, Bibelens argumentation imod videnskab samt personlige holdninger.

Mellem himmel og jord kan anvendes til dækning af kernestof i fysikkens verdensbillede -  eventuelt som en appetitvækker i begyndelsen af temaet eller som afslutning og repetition. Bogen kan anvendes i Grundskolen, men er overvejende relevant på alle niveauer i fysik i gymnasiet eller hf. 

Grundskolen (8.-10.klassetrin)
Fysik/kemi
Færdigheds- og vidensmål:
Jorden og universet.
Kompetencemål:
Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi. 
Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. 

STX, hf og hfe
Fysik A, B og C
Kernestof:
Grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af universet og dets udviklingshistorie med fokus på Det kosmologiske princip og universets udvidelse, herunder spektrallinjers rødforskydning
Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Chemical Compounds - Elements and Chemical Reactions

Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse

Stomp - musik og bevægelse i idræt

Atomkernens energi - radioaktivitet