Titel

Ligningers anvendelse

Forfatter

Ann Karina Broholm Kristiansen

Beskrivelse

Hvordan kan man anvende ligninger i praksis? Hvordan kan man forkorte et matematisk udtryk? Hvordan kan man beregne værdier i selve udregningen, når man kender resultatet?

I bogen arbejdes der med reduktion og ligninger med udgangspunkt i formler for areal og rumfang, og med emnet om billedrammer som en rød tråd gennem opgaverne. 
Parentesregnereglerne bliver gennemgået, og regnehierarkiet bliver præsenteret i forhold til, hvilke regnetegn der ophæver hinanden, samt hvilken rækkefølge man skal følge, når man løser en ligning. 
For at underbygge og fremme forståelsen er der brugt videoer og illustrationer til både den faglige gennemgang samt de stillede opgaver. Opgaverne lægger op til, at der arbejdes med fokus på fremgangsmåden af opgaveløsningen ved at denne skal vises og forklares med brug af tekst, lyd og billeder. Læseren producerer undervejs sin egen bog om emnet.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i matematikundervisningen i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC, eller i tværfaglige forløb eller projekter med matematik.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Chemical Compounds - Elements and Chemical Reactions

Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse

Stomp - musik og bevægelse i idræt

Atomkernens energi - radioaktivitet