Titel

Fitness- og foreningskultur

Forfatter

Marie Madsen

Beskrivelse

Har fitness en historie? Hvorfor er der nogle, der dyrker idræt i en forening og andre i et fitnesscenter? Hvorfor er instruktørerne i et fitnesscenter lønnede, når de er frivillige i en forening? På hvilke områder ligner foreningen fitnesscentrene, og hvordan adskiller de 2 arenaer sig? Hvilken rolle spiller fitnessbranchen i det danske idrætsbillede, og hvordan præger foreningskulturen og fitnessbranchen hinanden?

Det er nogle af de spørgsmål, læseren kommer til at arbejde med i denne bog. Bogen tager udgangspunkt i 2 af idrættens arenaer, nemlig foreningsidrætten og fitnesscenteret med fokus på fitnessbranchens historie. Bogen giver også mulighed for at arbejde med et idrætspolitisk perspektiv og den kendsgerning, at det traditionelle idrætsbillede bliver udfordret af en stadig voksende sektor med flere og flere medlemmer, nemlig fitness-sektoren. 
I bogen arbejdes med en række forskelligartede opgaver, herunder filmproduktioner, visuelle collager, artikler og tidslinier. 

Indholdet i bogen beskæftiger sig med det idrætshistoriske og idrætssociologiske felt og kan anvendes til flere niveauer i idræt på gymnasier, på hf og VUC. Bogen kan også anvendes i tværfaglige forløb med fx dansk eller ks-fag, samt i temaforløb om fx sundhed.  

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Idræt
Færdigheds- og vidensmål:
• Idrætten i samfundet.

Kompetencemål:
Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv.

STX og hf (B)
Idræt
Faglige mål:
Have en grundlæggende viden om udvalgte områder inden for den humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsteori med hovedvægt på danske forhold inden for idrætshistorie og idrætssociologi.
Kunne analysere og reflektere over idrættens kulturelle værdier.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Idræt, Niveau D
Faglige mål:
Kunne analysere og vurdere forskellige motionsformer ud fra en personlig målsætning, således at deres forudsætninger for til- og fravalg styrkes.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Chemical Compounds - Elements and Chemical Reactions

Bremsespor og standselængder - beregning i bevægelse

Stomp - musik og bevægelse i idræt

Atomkernens energi - radioaktivitet