Titel

Visuel orden - Linjer, gridkomposition og gestaltlove

Forfatter

Jakob Esben Hansen

Beskrivelse

Gennem arbejdet med bogen vil læseren blive opmærksom på linjer, der skaber sammenhæng, systematik og visuel orden i fx indretning, arkitektur, kunst, hjemmesider og film. Læseren vil få indblik i de væsentligste designprincipper, samt hvor og hvordan disse principper bruges i design af reklamer, emballager, hjemmesider og apps. Læseren skal vurdere designprincippernes betydning for overblik og klarhed, fx hjælpelinjer, grids og gestaltlove. Opgaverne i bogen består i at lave knolling-kompositioner med fysiske objekter, fx madvarer, personlige objekter og med digitale objekter. Læseren skal også designe sit eget iPad-magasin, visitkort og CV. 
Der anvendes apps som Explain Everything til at tegne linjer og Pixelmator til billedbearbejdning, Billeder af de færdige opstillinger uploades til Instagram. 

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i xxxx i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier, på hf og VUC, eller i tværfaglige forløb.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder