Titel

Ved masten stod... - Christian 4. og 30-års krigen

Forfatter

Jarl Waldemar Monberg

Beskrivelse

Ved masten stod…  har fokus på Christian d. 4 og 30-årskrigen samt deres betydning for Danmark og Europa. 
Læseren præsenteres for Christian d. 4 som person, hans sejre og tab. Desuden behandles 30-årskrigen fra start til slut.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden om en af de mest prominente konger og hans rolle i 30-årskrigen.
Bogen indeholder opgaver som fx at analysere synspunkter, argumentere og finde virkemidler, lave oplæg og producere et nyhedsindslag.

Ved masten stod ... kan anvendes til i fx temaundervisning på flere niveauer i historie i folkeskolens ældste klasser, på VUC, i gymnasiet og på hf.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Historie
Færdigheds- og vidensmål:
Kronologi
Historiske problemstillinger
Kildeanalyse
Historiske scenarier
Historisk bevidsthed.
Kompetencemål:
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger. 
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger. 
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid. 

Hfe
Historie B
Kernestof:
Dansk historie og identitet
Hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Historie, niveau D
Kernestof:
Kronologisk overblik
Kontinuitet og brud
Kulturarv og identitet
Lokalt, europæisk og globalt perspektiv
Den lille historie i den store.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder