Titel

Styr på teksterne - faglig læsning

Forfatter

Jytte Isaksen

Beskrivelse

I bogen om faglig læsning får læseren erfaringer med, hvordan man læser faglige tekster og kan blive en kompetent læser af mange forskellige typer tekster. 
Sidst i bogen berøres læseprocessens tre faser, og hvordan man bevæger sig fra læseprocessen til læreprocessen.
 
Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden om faglige tekster gennem forskellige opgavetyper.
 
Bogen indeholder opgaver som fx at registrere brug af faglige tekster i løbet af en dag, at kategorisere teksterne i forskellige typer, arbejde med fagbegreber samt producere en videoproduktion, som viser forløbet fra læseproces til læreproces.
 
Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, VUC, på erhvervsuddannelser, sprogskoler eller SOSU.

Bogen dækker nedenstående niveauer:
Bogen kan anvendes i fx undervisningen i alle fag på VUC, i gymnasiet, på erhvervsuddannelser, sprogskoler eller SOSU.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder