Titel

Riget i midten

Forfatter

Dennis Bertz Thygesen

Beskrivelse

Riget i midten omhandler Kinas moderne historie med væsentlige nedslag, der alle har bidraget til at skabe det Kina, vi kender i dag. Udgangspunktet er en kort gennemgang af Kinas historie frem mod den kommunistiske revolution i midten af det 20. århundrede. 

Der arbejdes med konkrete begivenheder, der alle er med til at danne en forståelse for Kinas udvikling op til i dag. Afslutningsvis lægges der op til en diskussion af de fremtidige udfordringer, som landet står overfor i det 21. århundrede.

Bogen er udviklet til historieundervisning i gymnasiet, på hf og VUC. 

Stx
Historie B
Kernestof:
natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv
styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
ideologiernes kamp i det 20. århundrede
nye grænser og konflikter.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder