Titel

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Forfatter

VUC Syd

Beskrivelse

Religiøsitet i dag - Religion i et nutidigt perspektiv har et religionsfagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Hvordan er man religiøs i dag?
Læseren præsenteres for forskellige religionsdefinitioner med fokus på religions betydning i det senmoderne samfund. Herunder kastes et blik på religionskritikkens fædre og trosforestillinger i dag. Dette belyses gennem videoer af medvirkende, som fortæller om deres tro og kulturelle opvækst. Endvidere tages der fat på feltarbejde i praksis.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden om religion i praksis i dag. Bogen indeholder opgaver som fx at analysere synspunkter, undersøge fakta om religion på nettet, interviewe folk med andre overbevisninger og samle information og få ideer til at lave feltarbejde.

Religiøsitet i dag kan anvendes i fx undervisning i kristendomskundskab i Grundskolen, religion på VUC, i gymnasiet og på hf.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Kristendomskundskab
Færdigheds- og vidensmål:
Livsfilosofi
Trosvalg og tilværelsesbetydning.
Kompetencemål:
Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelses- spørgsmål og etiske principper. 

STX, hf og hfe
Religion B og C
Kernestof:
Kristendom med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer
Religionsfænomenologiske begreber som ritual, religiøse aktører, og axis mundi
Religion i globalt og nutidigt perspektiv
Religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode
Religionsvidenskabelig teori.

Hf, hfe og KS
Religion C
Kernestof:
Kristendom med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer
Religionsfænomenologiske begreber som ritual, religiøse aktører, og axis mundi
Religion i globalt og nutidigt perspektiv
Religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode
Religionsvidenskabelig teori.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder