Titel

Ram plet - målrettet innovation

Forfatter

Nina Udby Granlie

Beskrivelse

Ram plet - målrettet innovation har et innovationsfagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Hvordan får du styr på målgruppen? Gennem arbejdet med bogen skal læseren opnå en forståelse af, hvordan innovation kan målrettes med afsæt i viden om brugere og konkrete behov. 

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer til innovation og design i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier, på HF og VUC, eller i tværfaglige forløb relateret til emner, der vedrører research metoder og innovations- og designprocesser. 

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden ved at anvende forskellige metoder i praksis. Læseren vælger selv metoderne og tager kritisk stilling til, hvad de valgte metoder betyder for målet med undersøgelsen.

Hf, Hfe, stx
Innovation C
Kernestof:
• innovation i samfundet

• grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer

• entreprenørskab.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder