Titel

Oprør og barmhjertighed - Kristendommens basis

Forfatter

VUC Syd

Beskrivelse

Oprør og barmhjertighed - kristendommens basis har et religionsfagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Hvad er kristendommens omdrejningspunkter?
Læseren præsenteres for de grundlæggende begreber i kristendommens lære, skabelsesberetningerne, synds- og gudsbegrebet, Jesus, lignelserne, samt fordringen om at udføre handlinger med det rette motiv og næstekærlighed. 

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden om begreberne i kristendommen. Bogen indeholder opgaver som fx at danne sig overblik over indholdet i det treenige gudsbegreb, formulere sig både skriftligt og mundtligt om indholdet af lignelser, de ti bud og bjergprædiken samt at forstå forskellen på den gamle pagt og den nye pagt.

Oprør og barmhjertighed - kristendommens basis kan anvendes i fx undervisning i kristendomskundskab i folkeskolens ældste klasser, religion på VUC, i gymnasiet, og på hf.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Kristendomskundskab
Færdigheds- og vidensmål:
Biblen
Fortælling og livstydning
Kristne grundbegreber.
Kompetencemål:
Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger 
Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark. 

STX, hf og hfe
Religion (B og C, Hfe samt religion C i KS)
Kernestof:
Redegøre for væsentlige sider af kristendom i dens nutidige, historiske og formative skikkelse med hovedvægt på nutiden
Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier
Demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund og kultur
Religiøse, etiske eller filosofiske problemstillinger
Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid
Redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, ritual, lære og etik.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder