Titel

Mobning

Forfatter

Hans-Henrik Jessen

Beskrivelse

Mobning er et stigende problem, som skal løses mellem børn, skole og forældre. Hvordan kan vi fremme indsigt og gentænke mobning på nye måder ud fra et socialpsykologisk perspektiv? Der er fokus på individets og gruppernes værdier, holdninger og normer, som udspiller sig i interaktionen mellem individet og den sociale verden.     
Læseren vil gennem arbejdet med bogen opnå en grundlæggende viden om de psykologiske faktorer og mekanismer, der ligger bag mobning. Endvidere vil læseren få indsigt i og viden om, hvordan socialpsykologien som psykologisk retning kan anvendes i det præventive arbejde mod mobning.  
Bogen bygger på interaktive animationer, film, billeder, tekst samt elevproducerede opgaver. Læseren inddrages fx aktivt i udformning og bearbejdning af en mobbekampagne samt mobbepolitikker på egen skole.              
Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer inden for psykologiundervisningen bl.a. i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC samt i tværfaglige projekter og forløb relaterede til emnet mobning og psykologi. 

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder