Titel

Kultur og integration - i en en global verden

Forfatter

Lasse Lehmann Saatterup

Beskrivelse

Med film, billeder og animationer sætter bogen ”Kultur og integration – Hvordan er man fremmed?” fokus på kulturelle forskelle og integration i samfundet. Gennem arbejdet med bogen skal læseren opnå en forståelse for udfordringer ved integration i samfundet, stereotyper og fordomme, identitet samt kulturelle mønstre i samfundet.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren selv producerer viden ved at udøve, undersøge og bearbejde interviews med personer, der italesætter kulturelle forskelle og integration i samfundet. De digitale produkter, der produceres i løbet af bogen, er bl.a. Keynote-præsentation, Explain Everything, iMovie m.m. 

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i samfundsfag i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier, på hf og VUC, eller i tværfaglige forløb relateret til emnet kultur og integration i samfundet.

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Samfundsfag
Færdigheds- og vidensmål:
Kultur
Social differentiering
Socialisering
Kompetencemål:
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Stx
Hf
Samfundsfag,  B og C
Kernestof:
Identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark
Social differentiering og kulturelle mønstre
Formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
Levevilkår
Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre.
 
KS
Sociale og kulturelle forskelle, herunder velfærd og fordeling.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Samfundsfag, niveau G
Sociale og kulturelle forskelle i Danmark.

Samfundsfag, niveau D
Identitetsdannelse.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder