Titel

Identitet - socialisering, krop og selvbillede

Forfatter

Morten Johansson

Beskrivelse

Generationen af unge, der sætter deres digitale fingeraftryk i manges bevidsthed vokser. Der bliver ikke stillet mange spørgsmål til modtagerforhold, og selvkritikken er anderledes end for 20 år siden.
Hvordan bliver du den, du er?

Med andre ord; hvad er med til at påvirke og forme din identitet? 
Hvad betyder kropsdyrkning i forhold til identitetsdannelse, og hvilke farer er der, når denne idealisering tager overhånd og brugen af præstationsfremmende midler tages i brug?

Når du har arbejdet bogen igennem, har du skabt din egen bog, med opgaver og noter til senere brug.

Bogen henvender sig primært til samfundsfag i de ældste klasser i folkeskolen og AVU. Den omhandler en introduktion til socialisering og de nye generationers brug af sociale medier.


Emneord: VUC Syd - identitet, humanbarbies, kropsudsmykning, selvidentitet, social identitet, eksistentiel balance, rollemodel, socialiseringsprocesser, reality, sociale normer, arv og miljø, familierelationer, religion og identitet, doping, plastisk operation, digitale fingeraftryk, likes, stress.

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Samfundsfag
Færdigheds- og vidensmål:
• Socialisering
• Kultur
• Social differentiering.
Kompetencemål:
Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Samfundsfag, Niveau
Kernestof:
• Identitetsdannelse.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder