Titel

Hele paletten - farvernes ABC

Forfatter

Jytte Isaksen

Beskrivelse

I bogen stilles spørgsmålet: Har farver en temperatur?
Læseren bliver indført i, hvad farver er, Ittens farvelære, hvordan farver blandes og hvordan de påvirker hinanden. Læseren skal også identificere en given farve og afgøre kulør, valør og mættethed, arbejde med farvekontraster og farveklange.  
 
Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producere, er undersøgende og opsøgende gennem forskellige opgavetyper med baggrund i bogens anvisninger og eksempler.
 
Bogen indeholder opgaver som fx, faktabokse, producere farveprøver, øvelser med efterbilleder, producere billeder på papir eller i forskellige apps, lave video og til sidst lave en præsentation indeholdende både billeder og tekst.
 
Læseren kan tilegne sig en grundlæggende farvekompetence til selv at kunne blande farver.
Indholdet lægger op til forståelse af farver, skærpe opmærksomheden i forhold til farver, der er omkring os, blive udfordret i at kunne vurdere en farve.
 
Hele paletten er udviklet til at kunne anvendes på flere niveauer i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, VUC, i tværfaglige forløb i billedkunst, design og innovation.

Bogen dækker nedenstående niveauer:
 
Grundskolen (8. – 10. klassetrin)
Billedkunst
Videns- og færdighedsmål:
      Billedfremstilling.
Kompetencemål:
      Eleven kan formidle egne projekter med visuelle udtryk.
 
Stx, hf
Billedkunst (C)
Kernestof:
Praktisk og teoretisk arbejde med billeder på flader, skulpturer og installationer samt arkitektur.
 
Billedkunst (B)
Anvende væsentlig kunstvidenskabelig terminologi anvende væsentlig kunstvidenskabelig terminologi.
 
Almen Voksenuddannelse (AVU)
Billedkunst (D)
Kernestof:
Viden om billedsproglige virkemidler, herunder farver, lys og skygge, komposition, perspektiv og rum. 

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder