Titel

Gennem byen - find kunsten

Forfatter

Jytte Isaksen

Beskrivelse

Læseren bliver indført i kunst i byrummet, hvilke kunstgenrer byrummet byder på fx funktionskunst, tilfældighedernes kunst og streetart, og hvordan kunst i byrummet kan analyseres. Hvad gemmer der sig bag kunsten og indføring i den etnografiske arbejdsform med kunst som platform.
Læseren møder også den professionel kunstner og kunstnerens måde at arbejde på.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producere, er undersøgende og opsøgende gennem forskellige opgavetyper med baggrund i bogens mange anvisninger og eksempler. 

Bogen indeholder opgaver som fx, lave billedessay, film, reflektere over kunst, afdække, kategorisere, anmelde og skrive læserbrev om kunst i byrummet.
Læseren kan tilegne sig visuel kompetence til at kunne orientere sig i den visuelle kultur og kunne arbejde med den visuelle betydning. 
Indholdet lægger op til forståelse af det billedmæssige formsprog og udvidelse af den billedkunstfaglige forståelsesramme, skærpe opmærksomheden i forhold til den kunst, der er omkring os, blive udfordret og kunne vurdere og udtrykke kunstens formsprog både på enkeltværksniveau og i større sammenhænge.

Kunst i byrummet er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf, VUC, på erhvervsuddannelser, sprogskoler, SOSU i tværfaglige forløb samt i billedkunst, design og innovation.

Bogen dækker nedenstående niveauer:

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Billedgenrer

• Billedkomposition

• Billedfunktion

Kompetencemål:
• Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer. 

Stx, hf
Billedkunst (C)
Kernestof: 
Praktisk og teoretisk arbejde med billeder på flader, skulpturer og installationer samt arkitektur.
Praktisk og teoretisk arbejde med mindst to ud af følgende tre typer faglige problemstillinger: formalanalytiske, betydningsanalytiske og socialanalytiske.
Praktisk og teoretisk arbejde med mindst to forskellige visuelle gengivelsesstrategier, herunder forskellige metoder, hvorpå der kan afbildes eller synliggøres noget
– praktisk og teoretisk arbejde med kreativitet.

Billedkunst (B)
Praktisk og teoretisk arbejde med billeder på flader, skulpturer og installationer samt arkitektur med vægt på disse mediers udtryks- og meningsbærende muligheder.
Praktisk og teoretisk arbejde med følgende tre typer faglige problemstillinger: formalanalytiske, betydningsanalytiske og socialanalytiske.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Billedkunst, Niveau D
Kernestof:
Viden om billedsproglige virkemidler, herunder farver, lys og skygge, komposition, perspektiv og rum.
Karakterisering af udvalgte kunsthistoriske perioder, herunder skal samtidskunst indgå
Udadrettede aktiviteter.
Eksempler fra populærkulturens visuelle udtryk. 

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder