Titel

Fra tidernes morgen - brug af kilder

Forfatter

Jytte Isaksen

Beskrivelse

Bogen om kilder handler om, hvordan en kilde kan vurderes og anvendes, fx i de skriftlige arbejder. 
Læseren arbejder igennem bogen med forskelligartet kildemateriale og tilhørende opgaver for derigennem at opnå en forståelse for, hvordan man arbejder med og forholder sig til
kildemateriale. Derudover demonstreres, hvordan man angiver kildemateriale korrekt, fx i skriftlige opgaver i forhold til ophavsretten. 

Bogen er udviklet til at kunne anvendes på flere forskellige niveauer i undervisningen fra folkeskolens ældste klasser til gymnasiet, HF og VUC, i tværfaglige forløb og projekter, hvor fokus er på brug af kildemateriale.

Bogen dækker nedenstående niveauer:
Folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, VUC, Erhvervsskolerne og SOSU.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder