Titel

Er Danmark i krig? - Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik

Forfatter

Morten Johansson

Beskrivelse

“Er Danmark i krig?” giver en beskrivelse af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik siden den kolde krigs afslutning. Med udgangspunkt i de store ændringer, der udenrigspolitisk kom efter Berlinmurens fald, gennemarbejdes Danmarks engagement i væbnede konflikter jorden rundt. 

Fremtidens mulige trusler fremhæves, og læseren bliver gennem forskelligartede opgaver afsluttende selv bedt om at vurdere, om Danmark er i krig.
Bogen er primært skrevet til brug i AVU undervisning i samfundsfag niveau G og D, samt samfundsfagundervisningen i Grundskolens 8.-10. klassetrin.
Materialet vil med supplerende materiale kunne bruges i gymnasier og HF.

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Samfundsfag
Færdigheds- og vidensmål:
International politik.
Kompetencemål:
   
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger. 

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Samfundsfag, niveau G og D:
Det politiske system i Danmark, herunder beslutningsprocesser på lokalt, regionalt og nationalt niveau.  
Danmark og internationale organisationer.
Forhold mellem individ og samfund.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder