Titel

Den danske Grundlov

Forfatter

Morten Johansson

Beskrivelse

Hvad er den danske grundlov, og hvilken betydning har den for det danske samfund? Hvad betyder grundloven for dig, og skal vi overhovedet have en grundlov? Er den forældet og ikke tidssvarende? 

Gennem arbejdet med konkrete cases om ytringsfrihed, den private ejendomsret og aktindsigt skal læseren arbejde med grundloven og dens betydning for det danske samfund. Det vil også blive belyst, hvordan samfundet er opdelt i 3 statsmagter, og hvilken betydning medierne har for den politiske dagsorden. Undervejs i bogen skal læseren bl.a. skrive sin egen klumme eller et blogindlæg, fremstille interaktive opslagstavler, podcast og film og derigennem opnå et indgående kendskab til det danske samfunds opbygning. 

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i samfundsfagsundervisningen, primært i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC, eller i tværfaglige forløb eller projekter om det danske samfund.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder