Titel

Buddhas indsigt - læren dengang og nu

Forfatter

VUC Syd

Beskrivelse

Buddhas indsigt - læren dengang og nu har et religionsfagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Kan man slippe ud af livets lidelse?
Læseren præsenteres for det grundlæggende i buddhismens lære, retningerne i buddhismen og tankegangens vandring fra øst til vest. Herunder kastes et blik på, hvordan karmabegrebet bruges i virksomhedskontekst i den vestlige verden. 

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden om begreberne i buddhisme. Bogen indeholder opgaver som fx at danne sig overblik over indholdet i buddhismen, formulere sig både skriftligt og mundtligt om indholdet af dharma og sætte de filosofiske aspekter i forhold til nutiden og ens eget liv. 

Buddhas indsigt - læren dengang og nu kan anvendes i fx undervisning i kristendomskundskab i folkeskolens ældste klasser, religion på VUC, i gymnasiet og på hf.

Grundskolen (8.-10. klassetrin)
Kristendomskundskab
Færdigheds- og vidensmål:
Trosvalg og tilværelsesbetydning
Kompetencemål:
Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper 

STX, hf og hfe
Religion B og C, Hfe, KS C
Kernestof:
formulere sig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne, sekulære samfund i en global kontekst
diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier
sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning
undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre.
udvalgte sider af yderligere én religion og religionernes centrale fænomener
religiøse, etiske eller filosofiske problemstillinger
religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid.
redegøre for centrale religiøse fænomener
redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, ritual, lære og etik
anvende religionsfaglig terminologi.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder