Titel

9. april 1940

Forfatter

Tommy Stave Hansen

Beskrivelse

Danmark blev besat af Nazi-Tyskland den 9. april 1940. Men hvad var baggrunden for den tyske besættelse, og hvad skete der egentlig på selve dagen og i dagene op til besættelsen? Det er en almindelig antagelse, at der ikke blev gjort nogen synderlig modstand, men er det tilfældet? Bogen, 9. april 1940 - Besættelsen af Danmark, sætter fokus på spørgsmålet om, hvorvidt der blev gjort modstand og i hvilket omfang. 
 
Gennem arbejdet med bogen opnår læseren en historisk indsigt i en periode i dansk historie, som har sat dybe spor i den danske nationale bevidsthed, og som har haft stor betydning for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i eftertiden. Læseren skal igennem bogen arbejde med forskelligt kildemateriale og tilhørende opgaver, for derigennem at opnå en forståelse af historiske begivenheder og deres betydning. 

Der er undervejs i bogen fokus på, at viden formidles både gennem tekst og en række interaktive elementer i form af billeder, film og elevaktiverende opgaver. Læseren inddrages aktivt i en bearbejdning af spørgsmålene, ved bl.a. at udarbejde videointerviews i iMovie og lave plakater og løbesedler i Pages.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i historieundervisningen i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf og VUC, i tværfaglige forløb og projekter relaterede til emnet om besættelsestiden i Danmark. 

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Ram plet - målrettet innovation

The German Invasion of Denmark - April 9, 1940

Religiøsitet i dag - religion i et nutidigt perspektiv

Regler, der gælder