Titel

Drilske udsagnsord - udsagnsord, som forveksles på dansk

Forfatter

Susanne Bach

Beskrivelse

Skal du skrive ligge eller lægge? Kommer du også i tvivl? Der er forskel på brugen af disse og andre drilske udsagnsord. Bogen sætter fokus på udsagnsord såsom ligge, lægge, vække og vågne.

Den giver gennem små illustrerede eksempler og via løsning af opgaver undervejs et indblik i anvendelsen af de drilske udsagnsord.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes på flere niveauer i dansk og dansk som andetsprog; primært i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf og VUC. Andre, som har problemer med de drilske udsagnsord, kan dog også have gavn af bogen.Emneord: VUC Syd - drilske udsagnsord, udsagnsord, ligge, lægge, sidde, sætte, hænge, springe, sprænge, for, får, vække, vågne, synes, syntes, transitiv, intransitiv, kopula, genstandsled, subjekt, objekt, genstand, bevægelse, stilstand, dansk, VUC, FVU, OBU, verber, verbum, faste udtryk.


Bogen dækker grammatik i grundskolen, hf, gymnasiet, AVU og FVU.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Egennavn eller fællesnavn?

Der var engang - eventyr & genretræk

Sammen eller hver for sig

Ting og tanker - Danske navneord