Titel

Det perfekte forhold - danske forholdsord

Forfatter

Dorthe Sommer Petersen

Beskrivelse

Hvorfor er det, at det hedder i banken, men på posthuset? Hvornår skal vi skrive ad, og hvornår skal vi skrive af? De danske forholdsord kan være svære at bruge, da mange af dem betyder det samme, eller næsten det samme. Hvad er forskellen på betydningen af forholdsordene til, på og hos? Hvad betyder det, når vi siger: hun kan gå på vandet? Disse spørgsmål og mange flere danner udgangspunktet for at få læseren til at tænke over, hvor vigtige forholdsord er både i tale og skrift.

Læseren skal selv producere lydfiler og film. Det hele skal samles i en interaktiv bog om emnet. Der er undervejs fokus på at formidle emnet ved hjælp af lyd og film.

Denne bog er udviklet til at kunne anvendes af elever, der er udfordret i forhold til at kunne læse og skrive dansk korrekt. Den kan med fordel bruges i både folkeskolens ældste klasser og i gymnasier, HF og på VUC samt til brugere med dansk som andetsprog.

Emneord: VUC Syd - forholdsord, præpositioner, definition af forholdsord, ad, af, på, i, vendinger, talemåder, forveksling af forholdsord.

Bogen dækker grammatik i grundskolen, hf, gymnasiet, AVU og FVU.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Egennavn eller fællesnavn?

Der var engang - eventyr & genretræk

Sammen eller hver for sig

Ting og tanker - Danske navneord