Titel

Der var engang - eventyr & genretræk

Forfatter

Dorthe Sommer Petersen

Beskrivelse

Eventyr har alle dage tryllebundet de fleste. Intet er, som det plejer at være. Den virkelighed, vi er vant til, bliver pludselig eventyrlig og magisk. Det er helt naturligt, at personerne i eventyrene møder trolde, hekse, fortryllede dyr og mennesker i søgen efter lykken. Men hvad kendetegner genren, og hvad er opskriften, hvis man selv skal skrive et eventyr? Hvordan bruges eventyrgenren i dag? Er der eventyrelementer i fx realityshows og film? Disse spørgsmål forsøger bogen at belyse, og omdrejningspunktet for bogen er at anvende denne viden til skrive sit eget eventyr.

Gennem arbejdet med bogen vil læseren få indblik i genrens særlige kendetegn og kendskab til, hvordan disse eventyrtræk bruges både i bøger og film. Læseren skal gennem arbejdet med bogen læse og analysere tekster, genkende genretræk m.v. Opgaverne er forskelligartede, fx skal der produceres noter, storyboardi , mindmap og lydfiler. Opgaverne er delt i teoretiske og producerende opgaver. Undervejs er der hjælp fra forfatteren Lene Dybdahl Holm, som gennem korte videoer deler ud af sin erfaring med at skrive. 

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i dansk i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier, på hf og VUC. Bogen kan også indgå som en del af andre forløb fx et forløb om fantasy. Det er en forudsætning, at læseren har et grundlæggende kendskab til forskellige genrer.

Emneord: VUC Syd - eventyr, fantasy ,fantasi, genretræk, genre, reality shows, film, folkeeventyr, kunsteventyr, aktantmodel, berettermodel, plotmodel, forfatter, Svinedrengen, eventyrtræk, prøver, tema, magi

Grundskolen (8. - 10. klassetrin)
Dansk
Færdigheds- og vidensmål:
• Tekstforståelse

• Sammenhæng

• Fortolkning

• Vurdering

• Perspektivering

Kompetencemål:
• Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. 
• Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 

Stx, hf
Dansk (A)
Kernestof:
• Tekster fra tiden før 1700, herunder saga, folkeeventyr og folkevise.
Genrebegreber.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Dansk som Andetsprog, Niveau G
Kernestof:
• Et udvalg af dansk og oversat litteratur i genrerne lyrik, epik samt blandingsgenrer, herunder et fælles værk.
• Modeltekster for kursistens skrivning.

Dansk som Andetsprog, Niveau F
Kernestof:
• Et udvalg af nyere og ældre dansk og oversat litteratur samt sagtekster.

Dansk som Andetsprog, Niveau E
Kernestof:
• Et udvalg af dansk og oversat litteratur efter 1870 i genrerne epik, lyrik og drama samt et individuelt valgt litterært værk.

Dansk som Andetsprog, Niveau D:
Kernestof:
• Et udvalg af dansk og oversat udenlandsk litteratur i genrerne epik, lyrik og drama efter 1870, herunder mindst én tekst fra de seneste fem år. Ældre litteratur kan læses i nydansk udgave.
• Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering af tekster samt sproglig karakteristik af tekster.
• Genreskrivning, sprogbrug, stil, retskrivning, grammatik og syntaks.

Dansk, Niveau G
Kernestof:
• De overordnede teksttyper, sagtekster og fiktionstekster.

Dansk, Niveau F
Kernestof:
• Nyere og ældre fiktionstekster relateret til deres samtid og til læserens nutid.
• Visuelle og auditive kommunikationsformer.

Dansk, Niveau E
Kernestof:
• Danske fiktionstekster før 1870, 1870-1970, efter 1970.
• Visuelle og auditive kommunikationsformer.

Dansk, Niveau D
Kernestof:
• Danske episke, lyriske og dramatiske tekster før 1870, 1870-1970, efter 1970.

Krediteringer


Nyeste udgivelser i denne kategori

Egennavn eller fællesnavn?

Der var engang - eventyr & genretræk

Sammen eller hver for sig

Ting og tanker - Danske navneord